• Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  • TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

    (ĐÃ CẬP NHẬT PHÚC KHẢO)

    Cụm thi số 53 tại Bình Phước do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì

  • Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây